Powstanie Promenada Śródmiejska

Wiele wskazuje na to, że kolejne straszące swoim wyglądem miejsce w centrum miasta zmieni swoje oblicze. Chodzi o zagospodarowanie dawnych terenów składowych „Węglobloku”, obecnie nieużytkowanych, leżących w sąsiedztwie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Boya-Żeleńskiego. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac związanych z budową w tym miejscu tzw. Promenady Śródmiejskiej.
– Na oferty w tym przetargu czekamy do 30 lipca – mówi Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. – Dokumentacja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu. Pierwszy etap inwestycji obejmuje kompleksową infrastrukturę podziemną, czyli wszystko to czego nie widać, a co jest niezbędne do realizacji inwestycji, ukształtowanie terenu, prace rozbiórkowe. Zrealizujemy również ścieżki, place, oświetlenie, odwodnienie nawierzchni. Teren będzie również objęty monitoringiem. Znajdą się w tej inwestycji urządzenia gimnastyczne. Będzie również częściowe odgrodzenie terenu, pergole, mała architektura. Inwestycja nie przewiduje swoim zakresem remontu ul. Boya-Żeleńskiego.
Głównym elementem kompozycyjnym pierwszego etapu inwestycji będzie aleja dla pieszych, biegnąca w kierunku wschód-zachód przez cały teren. Aleja połączy plac wejściowy z placem centralnym – wielofunkcyjnym placem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout.
Jeśli uda się wyłonić wykonawcę wszystkich tych prac, zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na jesień 2020 roku.
Mieszkańcy Częstochowy powinni mieć nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć w terminie i doczekamy się planowego wykonania inwestycji, nie jak w przypadku przetargów na centra przesiadkowe, których wykonania nie możemy się doczekać do tej pory.

tekst i foto: ZD