Powszechny Spis Rolny na finiszu

Fot. gov.pl

30 listopada zakończy się Powszechny Spis Rolny. Zebrane dane umożliwią m.in. analizę zmian polskiego rolnictwa przed, oraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Badanie jest obowiązkowe dla osób, które 1 czerwca bieżącego roku prowadziły działalność rolniczą. Odmowa udziału w spisie grozi grzywną.

Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. W tym roku rozpoczęło się 1 września i objęło ponad 1,5 mln gospodarstw w Polsce. Wyniki umożliwią dokładne scharakteryzowanie rolnictwa krajowego, mówi Barbara Żurek, kierownik oddziału częstochowskiego Urzędu Statystycznego w Katowicach.

– Spis Rolny ma zapewnić nam bazę informacyjną o gospodarstwach rolnych bądź związanych z nimi gospodarstw domowych. Jest konieczny do realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej i społecznej polityki rolnej na wsi. Dostarcza informacji do planowania polityki żywnościowej. Daje podstawy do przeprowadzania analiz, jakie zaszły zmiany w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Realizacja Spisu Rolnego w powiecie częstochowskim sięga już 92,6%. W zasięgu działania naszego oddziału istnieje gmina, gdzie realizacja wynosi już 100%. To Kamienica Polska.

W skali kraju Spis Rolny zrealizowało już ponad 93% gospodarstw rolnych, tłumaczy prezes GUS Dominik Rozkrut, Generalny Komisarz Spisowy.

– To jest wynik, którego oczekiwaliśmy. Liczba spisanych rolników przez sam internet, praktycznie bez naszego udziału, jest obecnie wyższa niż dziesięć lat temu. Od początku przygotowywaliśmy ten spis z założeniem, że musimy przeprowadzić go w sposób nowoczesny.

Formularz internetowy można wypełnić, używając komputera lub smartfona. Należy wejść na stronę spisrolny.gov.pl i wybrać odpowiedni link. Do wypełniania dokumentu konieczne jest potwierdzenie tożsamości przez numer PESEL lub numer identyfikacyjny gospodarstwa, przydzielony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełnienie formularza trwa do 30 minut. Pytania dotyczą zasadniczych kwestii dla oceny rozwoju rolnictwa, takich jak: użytkowanie gruntu, zasiewy, zwierzęta gospodarskie, nawożenie czy środki ochrony roślin, a także wyposażenie w postaci budynków, urządzeń, ciągników czy maszyn. W spisie można wziąć udział także telefonicznie, dzwoniąc na numer (22) 279-99-99.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Wstępne dane z tegorocznego spisu rolnego mają być znane pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

ABK/IAR