Powtarzać czy nie?

Child portrait

31 marca minął termin, kiedy to rodzice mogli złożyć w szkole wniosek o ponowne zapisanie ich dzieci do I klasy w przyszłym roku szkolnym. Jeśli tego nie zrobili, dziecko dostanie promocję do klasy drugiej. Prawo do powtarzania roku otrzymają także dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w tej chwili uczą się w II klasie, ponieważ były pierwszą grupą, która rozpoczęła obowiązkowo naukę w szkole w wieku sześciu lat. O nowelizacji ustawy mówi Anna Ostrowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

– Na wniosek rodziców złożony do końca marca 2016 roku, w klasach pierwszych i drugich, mogą odpowiednio kontynuować naukę w roku szkolnym 2016/2017 dzieci. Chodzi o te, które urodziły się w 2009 roku i rozpoczęły naukę w klasie I i dzieci, które urodziły się w I połowie 2008 roku, a uczęszczały do klasy II. Właśnie te dwa roczniki uwzględnia nowelizacja ustawy. Rodzice mogą decydować o tym ,czy dziecko ma zostać ponownie zapisane do klasy I czy też II. Od lutego Ministerstwo Edukacji uruchomiło infolinię poświęconą dzieciom sześcioletnim i siedmioletnim, zasadom rekrutacji, a także kwestiom związanym z nowelizacją ustawy. Rodzice zgłaszali różne sprawy, między innymi o możliwości pozostawienia dziecka w klasie pierwszej. Dla nas najważniejsze jest to, ze nowelizacja ustawy pozwala rodzicom decydować jak wygląda edukacja ich dziecka.

Jak mówi Katarzyna Bardzińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, uczniowie klasy pierwszej radzą sobie świetnie:

W naszej szkole rodzice zadeklarowali, że dzieci otrzymają promocję do klasy drugiej. Nie ma chętnych, aby pozostały w klasie pierwszej. W nowym roku szkolnym 2016/2017 będzie otwarta jeden oddział dla dzieci, które rozpoczną edukację w wieku siedmiu lat. Dzieci, które rozpoczęły naukę jako sześciolatkowie świetnie sobie poradziły. Nie wyobrażam sobie, żeby dziecku wytłumaczyć, że miałoby zostać w pierwszej klasie- dodaje.

MEN szacuje, iż we wrześniu 2016 r., oprócz dzieci siedmioletnich –którym w tym roku jako sześciolatkom odroczono obowiązek szkolny (jest ich 91 tys., czyli 21 proc. rocznika) – do I klasy trafi ok. 10–15 proc. sześciolatków, których rodzice będą chcieli skorzystać z tego, że klasy będą mniej liczne oraz 10–15 proc. dzieci, będących obecnie w klasach I, które na wniosek rodziców będą zapisane ponownie do klas pierwszych.

PKr