Poznaj ankietera

ankieta

Jakich pytań można się spodziewać i jak rozpoznać prawdziwego ankietera. 1 kwietnia Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczyna dwa programy badań statystycznych realizowanych w całym województwie. Inne badania są również prowadzone całorocznie. Ankieterzy mogą zapukać do częstochowskich drzwi.

Sztandarowym badaniem prowadzonym przez cały rok jest badanie gospodarstw domowych, badania kondycji gospodarstw domowych, badania aktywności ekonomicznej ludności, a także badanie cen detalicznych.

Ankieterzy w województwie docierają do różnej liczby mieszkańców. – Na przykład badaniem budżetów gospodarstw domowych objętych jest w każdym miesiącu ponad 300 gospodarstw domowych – mówi Anna Pasek z Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Katowicach. – Podobnie jest z badaniem kondycji gospodarstw domowych. W przypadku badania aktywności ekonomicznej ludności próba jest o wiele wyższa, ponieważ jest to w kwartale ponad 4 tys. 700 mieszkań.

Ankieterem statystyki publicznej jest pracownik Urzędu Statystycznego na terenie danego województwa. O co może zapytać, a czego prawdziwy ankieter nie zrobi? – Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. […] Wachlarz naszych pytań jest ogromny. Pytamy dosłownie o wszystko: o dochody, co jemy, gdzie pracujemy. Natomiast na pewno ankieter Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie pytał o numery konta bankowego, o numery PESEL, nie będzie również domagał się okazania jakichkolwiek dokumentów tożsamości i na pewno nie będzie wymagał uiszczenia jakichkolwiek opłat – mówi Anna Pasek.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Potwierdzić tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można w godzinach pracy Urzędu pod numerem 32 77-91-291, a w godzinach wieczornych pod numerem 695-255-244.

Krzysztof Rygalik

Więcej na temat kwietniowych i majowych badań:

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/ankieterzy-u-drzwi/