(Prawie) nihil novi w częstochowskim magistracie

Za nami pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miasta Częstochowy. Podczas posiedzenia ślubowanie złożył prezydent miasta i radni. Na przewodniczącego rady miasta wybrano Zdzisława Wolskiego z SLD, a jego zastępcami zostali: Przemysław Wrona i Jacek Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej oraz Ewelina Balt z SLD. Wszyscy otrzymali po 18 głosów. 10 radnych głosowało na Monikę Pohorecką z PiS. Klub nie będzie miał swojego reprezentanta w prezydium rady.

– Zdarzyła się rzecz bez precedensu w naszym samorządzie. Po raz pierwszy drugi co do liczebności klub w radzie miasta nie ma wiceprzewodniczącego w jej prezydium – skomentował sytuację Paweł Ruksza, częstochowski radny z ramienia PiS. – Radni SLD i Koalicji Obywatelskiej zagłosowali za trzema kandydatami swoich klubów, eliminując kandydata przedstawionego przez klub PiS. W ten sposób pogwałcili zasady dobrej współpracy radnych, co jest złą prognozą na przyszłość i zapowiedzią marginalizacji przedstawicieli innych opcji politycznych. Świadczy to o zawiązaniu swoistej koalicji przez kluby radnych SLD i Koalicji Obywatelskiej pod przewodnictwem prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, który deklarował przecież współpracę z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych – dodał Paweł Ruksza.

Radny PiS złożył podczas pierwszej sesji wniosek o przyznanie paulinowi o. Jerzemu Tomzińskiemu honorowego obywatelstwa miasta Częstochowy. Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Częstochowy uchwalano poprzez aklamację, czyli jednogłośnie. Aby tak się stało i tym razem, konieczne jest przekonanie radnych reprezentujących wszystkie kluby w Radzie Miasta Częstochowy.

Maciej Orman