Program profilaktyki antynowotworowej dla kobiet

12 czerwca rusza kolejna edycja programu wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet dziedzicznie obciążonych ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajnika.

Program nosi nazwę „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – badanie genetyczne Brca1.”

Mogą z niego skorzystać mieszkanki Częstochowy pomiędzy 25 a 50 rokiem życia z grup ryzyka.

Szczegółowych informacji udzielają realizatorzy programu, którymi są:

Prywatne Centrum Medyczne ,,Medyk Centrum”, al. Wolności 34, http://www.medyk-centrum.pl , tel. (34) 365 46 66
Diagnostyka Sp. z o.o. , ul. Sułkowskiego 17, http://www.diag.pl , tel. (34) 361 55 05