Prokuratura Okręgowa podsumowała 2017 rok

Częstochowska prokuratura okręgowa podsumowała rok 2017 podając dane statystyczne dotyczące działalności w 2017 roku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych. – W szczególności zajmowano się sprawami dotyczącymi przestępczości gospodarczej dużej wagi (pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia podatku VAT, wystawianie fikcyjnych faktur), poważną przestępczością narkotykową i korupcyjną oraz postępowaniami w sprawach tzw. błędów medycznych. Natomiast w rejonowych prokuraturach najczęściej podejmowane sprawy dotyczyły: oszustw (większość spraw dotyczyła oszustw internetowych), uchylania się od alimentów, kradzieży, znęcania nad osobami najbliższymi i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – wylicza Tomasz Ozimek z częstochowskiej Prokuratury Okręgowej. Prokuratorzy sporządzili 3.934 akty oskarżenia i 1.308 wniosków o skazanie bez rozprawy na mocy ugody zawartej przez oskarżonego z prokuratorem, łącznie przeciwko 5.964 osobom. Skuteczność aktów oskarżenia była wysoka – sądy uniewinniły tylko 136 osób, spośród 6.066 osób osądzonych w 2017 roku (2,24%).

Łącznie w 2017 roku do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i podległych jej prokuratur rejonowych wpłynęło 20.865 spraw. Dla porównania w roku 2016 było to 18.306 spraw, z czego prokuratorzy załatwili 18.209 spraw. W roku 2015 natomiast do prokuratur wpłynęło 16.861 spraw. Różnica nie wynika ze wzrostu przestępczości w regionie, lecz zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od 15 kwietnia 2016 roku. Do tego dnia prokuratorzy nie nadzorowali dochodzeń, które były prowadzone samodzielnie przez Policję.

PN