Promocja kolejnego tomu „Ziemi Częstchowskiej”

W poniedziałek 18 grudnia w sali odczytowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego odbyła się promocja kolejnego tomu „Ziemi Częstochowskiej”. Najnowszy 43 tom ziemi częstochowskiej to monografia licząca około 360 stron. Można w niej znaleźć wątki tematyczne związane z dziejami miasta i regionu częstochowskiego, historią, dydaktyką, dziejami oświaty i ustroju szkolnego, literaturą, kulturą, biografistyką, archiwistyką, źródłoznawstwem i archeologią – ujęte w poszczególne bloki tematyczne.
W publikacji można przeczytać między innymi o historii częstochowskiego przemysłu w XIX i XX wieku, zarysie historii zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, historii powstania Placu Katyńskiego w Częstochowie czy wątku zbrodni katyńskiej w polskiej edukacji historycznej.

PN