Prymas Polski: Zaprzestańmy bratobójczych waśni, podsycania sporów i podziałów!

Ponad 40 tysięcy wiernych modliło się na placu przed szczytem jasnogórskim 26 sierpnia, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Właśnie w tym tytule Matka Boża patronuje częstochowskiej prowincji kościelnej, dla której jest to szczególnie podniosła uroczystość.

Sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 przewodniczył Prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak. W rozmowie z Radiem Fiat, odnosząc się do aktualnej sytuacji w Polsce, hierarcha podkreślił, że walka w obronie wiary nie może być walką przeciw drugiemu człowiekowi. – Jeżeli mówimy, że Maryja dana jest nam jako obrona i zachęta, abyśmy zmagali się o wiarę, to chodzi przede wszystkim o nasze zmaganie o naszą wiarę. Tamę profanacjom i gorszącym sytuacjom mogą położyć ludzie, którzy są silni wiarą. Jeżeli Bóg w nas nie zwycięża i jesteśmy słabi, to często walczymy o własne cele, o to, żebyśmy byli lepsi w naszych oczach, jedni przeciwko drugim. To nie jest obrona wiary, ale wręcz także profanacja – przestrzegał prymas Polski.

– Pośród europejskich sanktuariów Jasna Góra wybija się bardzo wysoko – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. – Nie ma w Polsce drugiego miejsca, które byłoby równie zakorzenione w naszych dziejach – dodał arcybiskup.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo przypomniał, że Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego. – Wszystko, co dzieje się dla naszego zbawienia poprzez Jej Bożego Syna, jest działaniem w Duchu Świętym. Bez Niego nie zaradzimy różnym potrzebom, których można by tu wypowiedzieć całą litanię.

Abp Wacław Depo dodał, że nie można milczeć wobec niektórych zachowań i ideologii. Trzeba wyjść z defensywnej postawy, podnieść głowę i powiedzieć, kim jesteśmy i jakie dobro wynika z naszej wiary i odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale za każdego człowieka i cały świat.

Bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski powiedział, że „na Jasnej Górze prawdy wiary bardziej świecą”. – Jan Paweł II mówił, że tutaj widzimy wiele spraw polskich i chrześcijańskich mocniej i bardziej wyraziście, dlatego do sanktuarium przychodzą tłumy. Śp. bp Zdzisław Goliński mówił, że trzeba, aby tu rodzili się jaśni ludzie. Maryja też pewnie chce, abyśmy oświecali innych światłem zaczerpniętym na Jasnej Górze.

Uczestników uroczystej sumy pontyfikalnej na placu przed szczytem jasnogórskim powitał generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. – W Twym zranionym obliczu, Maryjo, odnajdujemy nasze narodowe dzieje, odnajdujemy cierpienie, ale też i nadzieję. Choć Twe oblicze fizycznie zostało zranione przed wiekami, to jednak w różnoraki sposób ranione jest i obecnie. Jest ranione naszym grzechem, odejściem od Bożych przykazań, opowiadaniem się za tym, co łatwe i głośne. Ranione jest także tak bardzo mocno przez tych, którzy Boga się nie boją i na różne sposoby niszczą to, co święte. Dlatego z wielką ufnością i nadzieją przychodzimy do naszej Jasnogórskiej Matki, bo wiemy, że Ona dana jest naszemu narodowi jako przedziwna pomoc i obrona. Żyjemy głębokim przekonaniem, że gdy wszystkie ludzkie światła gasną, wówczas zawsze jest Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy i jest Kościół – mówił o. Chrapkowski.

Mszę św. koncelebrowali m.in.: abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki; abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

– Spod tego jasnogórskiego wizerunku, spod oblicza naszej Matki proszę: zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów! Nie prowokujmy jedni drugich! Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii – powiedział w homilii abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Abp Polak nawiązując do treści Ewangelii powiedział, że Jasna Góra to w pewien sposób nasza polska Kana Galilejska. – Obecność Maryi w cudownym wizerunku jasnogórskim mówi nam bowiem o obecności Maryi w życiu Jezusa i Kościoła, w życiu polskiego narodu – podkreślił.

Prymas Polski dodał, że Maryja jak w Kanie jest nam zawsze gotowa pomagać. – Jej pomoc i obrona nie odgradza nas i nie oddziela od innych. Nie izoluje nas i nie zamyka w jakimś kokonie własnego szczęścia. Nie prowadzi i nie może prowadzić do zamykania się w jasnogórskiej twierdzy. Z Jasnej Góry Maryja spogląda bowiem na nas wszystkich z czułością matki – powiedział abp Wojciech Polak.

– Nie wolno nam nigdy wykorzystywać Jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści. Nie wolno zawłaszczać tego miejsca i tego świętego, cudownego jasnogórskiego oblicza dla własnych interesów. Nie wolno tym miejscem i tym Matczynym obliczem, wsławionym niezwykłą czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim! Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki! Tak bardzo ranią nas wszystkich takie działania, które naruszają wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Tak bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłaszczania do własnych celów ideologicznych czy politycznych. Ona jest dla nas wszystkich i dla każdego – zaapelował Prymas.

Abp Wojciech Polak powiedział, że „Maryja jest przecież wyrazem miłości powszechnej i jednoczącej”.  – W tej miłości nikt nie jest pominięty, nikt nie jest odtrącony, choćby sam odtrącał – nawiązał w tym kontekście do nauczania kardynała Karola Wojtyły. – Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć drugiego człowieka. Każdy przecież nosi w sobie godność dziecka Bożego. Za każdego umarł Chrystus – dodał Prymas.

– Jeśli więc pytacie, za czym dziś opowiada się prymas – odpowiadam: opowiadam się za Chrystusem! Nie może być inaczej. Opowiadam się za Chrystusem. I opowiadam się za Bożą, za Chrystusową, za pełną prawdą o człowieku! – powiedział abp Wojciech Polak.

W uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wziął udział arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Prymas Polski powiedział: „Obecność arcybiskupa Światosława jest nie tylko potwierdzeniem, że tutaj na Jasną Górę, prowadzi jeden z głównych szlaków duchowych całej Słowiańszczyzny. Jest ona także świadectwem kościelnego dialogu polsko-ukraińskiego, prowadzonego od przeszło trzydziestu lat przez nasze Kościoły”.

Na zakończenie Prymas Polski odwołał się do jasnogórskiej homilii św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Zaznaczył, że wtedy papież upominał się o sprawiedliwość i miłość będącą warunkiem jedności narodu.

POSŁUCHAJ HOMILII PRYMASA POLSKI

Po homilii uczestnicy uroczystości ponowili Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego z 1956 r. Akt Ślubów odczytał abp Wojciech Polak.

Podczas liturgii śpiewał Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani”, a grał Jasnogórski Oktet Dęty.

Maciej Orman

wykorzystano informacje BPJG i BP KEP