Przedsiębiorcy u Jasnogórskiej Matki

„Wiele zostało Wam powierzone” to hasło, które przyświecało tegorocznej pielgrzymce przedsiębiorców, która odbyła się 6 października na Jasnej Górze. Ponad dwustu przedsiębiorców przybyło do Częstochowy, aby zawierzyć swoje firmy opiece Matki Bożej.

Inicjatorem pielgrzymki jest abp Józef Kupny, przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, który objął patronat nad spotkaniem. Wyjaśniał on, skąd wziął się pomysł:

– Oni oczekują obecności Kościoła, potrzebują formacji, o to proszą. Zaczęło się od duszpasterstw i teraz jest najwyższy czas, żeby przyjechać na Jasną Górę, pokłonić się Matce Bożej i zawierzyć wszystkie sprawy przedsiębiorców, pracodawców, i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo.

Podczas pielgrzymki osoby zaangażowane w różne rodzaje działalności gospodarczej miały okazję do wspólnej modlitwy, umocnienia w wierze, wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy. Mogli również wysłuchać świadectwa gości specjalnych, którymi byli: Jolanta Grabowska-Markowska, prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis oraz Roman Kluska, polski przedsiębiorca, twórca marki Prawdziwe Jedzenie:

– Pan Bóg obdarzył mnie życiem obfitującym w wiele sytuacji, często trudnych. Chciałbym podzielić się niektórymi moimi drogami do Pana Boga. Jeśli ktoś będzie mógł coś wartościowego dla siebie przyswoić, to myślę, że jest to, po co tutaj przyjechałem. Tych zdarzeń było bardzo wiele. Jest to droga od osoby, która otrzymała wiarę na bazie tradycji, raczej płytkiej wiary, natomiast bez odczuwania tej obecności i miłości Pana Boga do nas, po drogę przez różne trudne doświadczenia, które pokazały, że tylko oparciem się na prawdzie, na dobroci i miłości do nas naszego Stwórcy, można budować szczęście, można dać sobie radę z każdą trudnością.

Organizatorami Pielgrzymki są: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców ‘Talent’ oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów ‘Nostra Res’.

źródło i foto: BPJG / SGP Media