Radio FIAT ma 27 lat

10 sierpnia 1991 roku – to data utworzenia Katolickiej Rozgłośni Radiowej FIAT, która gości w domach słuchaczy archidiecezji częstochowskiej na częstotliwości 94,7 FM w Częstochowie oraz 88,1 w Wieluniu.

Dziś mija dokładnie 27 lat od założenia Radia FIAT. Na początku była to rozgłośnia służąca do transmisji tłumaczeń na różne języki treści wygłaszanych w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, które odbyły się w dniach 10-15 sierpnia 1991 roku.

Datę założenia radia wspomina abp senior Stanisław Nowak, który w 1991 roku był biskupem diecezji częstochowskiej.

Ojciec Święty ofiarował z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży urządzenia dla radia, żeby młodzież mogła w różnych językach przyjmować słowo, żeby to radio służyło młodzieży. A później jak już zakończył się Światowy Dzień Młodzieży, odpowiednie instytucje kazały nam to radio zlikwidować, ale zwróciłem się do władz, żeby radio istniało jako diecezjalne. I to był jak gdyby drugi akt zaistnienia Radia FIAT- urządzenia były te same, które Ojciec Święty nam ofiarował wdzięczny za to, że przyjęliśmy tylu młodych. Radio FIAT jest najstarszym radiem katolickie w Polsce – mówi abp senior Stanisław Nowak.

Nazwa Radia FIAT pochodzi od słów wypowiedzianych przez Maryję wobec woli Bożej – „niech mi się stanie”. Obecnie Radio FIAT oprócz działalności radiowej prowadzi również internetowy portal informacyjny czestochowskie24.pl, a także wydaje drukowaną gazetę o takiej samej nazwie. Dyrektorem rozgłośni jest ks. Piotr Zaborski, a zastępcą dyrektora – Aleksandra Mieczyńska.

PK

Tagged with