Radny Małagowski o problemach pacjentów i braku przejścia w ciągu ulicy Warszawskiej

drogaNa czwartkowej sesji Rady Miasta Częstochowy radny Wspólnoty Samorządowej Leszek Małągowski złożył interpelację dotyczącą niezadowalającej obsługi pacjentów przez przychodnie niepubliczne. Nie zgadza się on z odpowiedzią wiceprezydenta Marszałka, iż miasto nie ma wpływu na działanie tych placówek. Radny Małagowski dostrzega też potrzebę pilnego rozwiązania problemu z brakiem przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Warszawskiej w obrębie skrzyżowania z DK-1. Dodajmy, że brak przejścia w ciągu ulicy Warszawskiej jest też kłopotem dla kierowców, którzy muszą tkwić w gigantycznych korkach.