Rekord na Placu Biegańskiego

„Największa liczba osób malująca farbami jednocześnie” – taki rekord próbowali w piątek 21 września pobić częstochowscy uczniowie zgromadzeni na Placu Biegańskiego. Z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie odbyła się akcja malowania godła Polski, w której uczestniczyło kilka szkół podstawowych z naszego miasta.

Okazją do organizacji próby bicia rekordu była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy uczestnik akcji otrzymał czerwony karton formatu A3 i białe farby. W wyznaczonym czasie (pomiędzy 14.00 a 14.30) należało namalować starannie godło Polski, czyli białego Orła. Celem bicia Rekordu Polski było kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów oraz promocja miasta i szkoły, a także realizacja polityki oświatowej państwa. Do pobicia rekordu potrzeba było minimum 100 osób – w akcji uczestniczyło około 200 uczniów.

Całą akcję nagrywał i fotografował dron, z którego materiały zostaną wysłane do polskiego przedstawiciela Księgi Rekordów Guinnessa.

PK