Rekrutacja do Akademii Rozwoju Kompetencji

Trwa druga rekrutacja do projektu „Akademia rozwoju kompetencji”. Nabór trwa do 9 października. Ilość miejsc ograniczona.

Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, które chcą podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.

Warunkiem uczestnictwa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo jest mieszkanie w Częstochowie. Natomiast osoby pracujące muszą być zatrudnione na terenie Częstochowy i posiadać miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje, regulamin i katalog kursów, w których można uczestniczyć znajduje się na stronie internetowej: http://fe.czestochowa.pl/page/5757,rekrutacja—ii-nabor.html