Remont ul. Okólnej

Według zapowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, od czwartku 2. listopada rozpoczną się pierwsze prace remontowe na ulicy Okólnej. Prace wykonywane będą w ramach zadania „Przebudowa ul. Okólnej w Częstochowie na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Wierzyńskiego”. Roboty obejmować przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni oraz chodników.
Kierowcy będą niestety musieli liczyć się z okresowymi zamknięciami dla ruchu odcinków ul. Okólnej od ul. Dekabrystów do ul. Wierzyńskiego. Mogą one być bardziej dokuczliwe ze względu trwające w tym rejonie prace na ul. Kiedrzyńskiej.

ZD