Rewitalizacja Placu Rady Europy

Plac Rady Europy

Wizyta papieża Franciszka Częstochowie wymaga przygotowań na różnych płaszczyznach. Przygotowują się wszystkie służby mundurowe i miejskie. Poprawy wymaga również estetyka miasta. Stąd prace jakie ostatnio zostały podjęte na Placu Rady Europy. Jak twierdzi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, jest najwyższy czas na odnowienie tego miejsca.
– Niestety, z różnych przyczyn, przez 20 lat nic tam się nie działo. tym bardziej cieszy nas, że z inicjatywy MZDiT doszło do spotkania zainteresowanych stron i doszliśmy do porozumienia. Najwyższy czas, żeby to miejsce, które jest bardzo często pierwszym, jakie widzą odwiedzający Częstochowę, ponownie zyskało godny wygląd.
Zakres prac obejmuje przebrukowanie nawierzchni placu, zabezpieczone zostaną przyłącza, liftingowi poddana zostanie zieleń i fontanna, a specjalistycznym sprzętem zostanie oczyszczona kolumnada. Zostaną również zainstalowane, ale dopiero po wizycie Papieża Franciszka, nowe ławki i kosze.

ZD