Rok szkolny 2018/2019 zakończony

Rok szkolny miał zakończyć się dopiero 21 czerwca, jednak ze względu na wypadającą dzień wcześniej uroczystość Bożego Ciała, premier Mateusz Morawiecki zmienił termin zakończenia roku szkolnego.

Ku wielkiej radości uczniów obyło się ono dzisiaj we wszystkich szkołach w kraju. Był to jednak ciężki rok, nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy przez trzy tygodnie nie mieli zajęć lekcyjnych ze względu na strajk pracowników oświaty. Jednak w niektórych szkołach zajęcia odbywały się zgodnie z planem. Jedną z takich placówek jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie. Nauczycielka Anna Kolczarek podsumowuje miniony rok szkolny:

Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki. W tym roku średnia ocen w klasach od 4 do 8 wynosi 4,8, w tym 24 osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem. W szkole realizowaliśmy podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości, z wychowaniem do wartości i kształceniem postaw patriotyzmu. Organizowanie apele historyczne, żywe lekcje historii, projekt muzyczny „Do hymnu”, spotkania z muzyką narodową. Pasja plus misja, otwartość na drugiego człowieka, dobry system wartości, to może być sukces — podkreśla Anna Kolczarek.

Uczniowie są zadowoleni nie tylko dlatego, że rok szkolny dobiegł już końca, ale również z powodu pomyślnego przejścia z bardzo dobrymi wynikami do następnych klas. Z zapałem również planują wakacje, po których wrócą do szkół drugiego września, ponieważ pierwszy września wypada w niedzielę.

 

AK