Rolniku, czas złożyć wniosek lub oświadczenie

Również w tym roku polscy rolnicy składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Natomiast od właścicieli małych gospodarstw wymagane jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

– Od 15 lutego do 14 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór oświadczeń wzorem ubiegłego roku. Ministerstwo przychyliło się do tego korzystnego rozwiązania dla rolników, ponieważ rolnicy, którzy nie muszą składać wniosków związanych z dywersyfikacją, mają tę prostą metodę złożenia oświadczenia – informuje Dawid Zamora, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. – Od 15 marca można składać tylko wnioski w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus – dodaje Dawid Zamora.

– W składanym oświadczeniu beneficjent dopłaty deklaruje ponownie powierzchnię gruntów uprawnionych do płatności oraz fakt, że w jego gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany w stosunku do 2018 r. – mówi Robert Frączyk, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych, Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. – Płatności, o które rolnik może się starać w ramach składanych oświadczeń to: jednolita płatność obszarowa, płatność na zazielenianie, płatność do bydła, owiec i krów, płatność z tytułu obszaru w niekorzystnych warunkach gospodarowania, wypłata na zalesianie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz premia pielęgnacyjna i zalesieniowa w ramach PROW 2014 – 2020 – wylicza Robert Frączyk.

– Beneficjent, który nie posiadał uprawnień do płatności w 2018 r., powinien złożyć wniosek o płatność w terminie od 15 marca do 15 maja za pomocą aplikacji eWniosekPlus – dodaje Robert Frączyk.

Przypominamy – oświadczenia w formie papierowej można składać do 14 marca, a wnioski o dopłaty za pomocą aplikacji eWniosekPlus od 15 marca do 15 maja.

Maciej Orman