Ruszył nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Częstochowie ogłosiła nabór w swoje szeregi. Do 1 kwietnia wszyscy zainteresowani mają możliwość składania dokumentów bezpośrednio w jej siedzibie przy ulicy Krakowskiej.

Aby zostać strażnikiem miejskim, kandydat musi spełniać niezbędne kryteria, które określa ustawa o strażach gminnych.

– Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, skończone 21 lat, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, mieć nienaganną opinię, wykazać sprawność fizyczną i psychiczną być niekarany przez sąd oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej – wymieniał rzecznik Straży Miejskiej Artur Kucharski.

Nabór do Straży Miejskiej jest procesem wieloetapowym i nie polega on jedynie na rozmowie kwalifikacyjnej. Tutaj istotne są między innymi predyspozycje fizyczne.

– Podczas naboru kandydat zdaje m. in. test sprawnościowy, który składa się ze sprintu na 60 m, pchnięcia czterokilogramową kulą, a także biegu na 400 m. Oprócz tego aplikant pisze krótkie dyktando i test psychologiczny. Na koniec jest rozmowa kwalifikacyjna, po której oceniamy czy kandydat spełnia wymogi, aby zostać Strażnikiem Miejskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej www.sm.czestochowa.pl

BNO