Ruszył Program KLUB

21 marca 2018 roku ruszyła III edycja rządowego Programu Klub. Program ma na celu kompleksowe wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu i organizację obozu sportowego. W programie mogą wziąć udział zarówno do kluby jedno- jak i wielosekcyjne.
– Zachęcamy oczywiście wszystkie kluby sportowe do tego, żeby złożyć wnioski o kompleksowe wsparcie do Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi rzecznik wojewody śląskiego, Alicja Kucharzewska. – Program Klub to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub, ale tutaj jest jedno zastrzeżenie – klub ten musi działać przez co najmniej trzy lata w formie stowarzyszenia i prowadzić szkolenia sportowe, które są skierowane do dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia.
W 2018 roku na realizację rządowego programu KLUB zaplanowano budżet w wysokości 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie działalności około 3 700 klubów w całej Polsce. Wnioski do tegorocznej edycji Programu „KLUB” można składać do 8 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca 2018 r. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szczegółowe informacje na stronie www.programklub.pl

ZD