Ruszyła Poradnia Prawa Administracyjnego

ppa RADIO FIAT

W Instytucie Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza rozpoczęła dziś (3 listopada) swoją działalność Poradnia Prawa Administracyjnego. Z jej usług mogą skorzystać osoby, których nie stać na zasięgnięcie porady u specjalisty – adwokata czy radcy prawnego. Poradnia udziela pomocy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, a także przy tworzeniu pism urzędowych. Osoby, które chcą zasięgnąć porady prawnej, mogą zgłosić się do Poradni Prawa Administracyjnego znajdującej się w budynku AJD przy ul. Zbierskiego 2/4 bądź też zgłosić sprawę drogą listowną, wysyłając formularz dostępny na stronie internetowej Poradni oraz kopie dokumentów dotyczących sprawy.
Porady są bezpłatne i udzielane wyłącznie na piśmie.