Ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli

dzieci

Wczoraj ruszyła rekrutacja do miejskich przedszkoli. Wniosek można wypełnić odwiedzając stronę internetową www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl. Zamknięcie systemu nastąpi 4 kwietnia. Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru. W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. System pozwala kandydować równocześnie do 3 przedszkoli.