Ruszyła rekrutacja na wakacyjne dyżury przedszkoli

Ruszyły zapisy do częstochowskich przedszkoli miejskich, które będą pełnić miesięczne dyżury podczas tegorocznych wakacji. Wnioski należy składać osobiście w poszczególnych placówkach do 31 maja.
Zgłoszenia dokonuje się wg wzoru wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny dostępnego w przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki i Urzędu Miasta Częstochowy (wniosek w załączniku).
Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego, kierując się: ilością miejsc, zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko, zasadą przyjmowania na dyżur dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Dzieci, które nie są zapisane do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, nie będą przyjmowane.
Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:
– zawarcie umowy pomiędzy dyżurującym przedszkolem/zespołem reprezentowanym przez dyrektora a rodzicami/rodzicem oraz
– wniesienie opłaty za wyżywienie z tygodniowym wyprzedzeniem (czyli do 23 czerwca 2017 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2017 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu.
Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Harmonogram dyżurów w poszczególnych dzielnicach dostępny na stronie internetowej UM Częstochowy.