Ryszard Szwed o samorządzie terytorialnym

szwed

„O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX – XXI wieku” to tytuł najnowszej książki Ryszarda Szweda, profesora nauk humanistycznych specjalizującego się w historii Polski XIX i XX wieku. Profesor Szwed w latach 1996 – 2002 piastował stanowisko rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejsza Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. W kręgu jego zainteresowań od zawsze znajdowały się kwestie związane z samorządem terytorialnym, o czym świadczą liczne teksty o tej tematyce. Ryszard Szwed jest również organizatorem cyklu konferencji dotyczących Częstochowy w okresie międzywojennym, których owocem jest seria publikacji wydanych pod jego redakcją.