Senator Majer: dobre wieści dla NGO

Bardzo ważne informacje dla organizacji pozarządowych. FIO czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich będzie miał nowego operatora – czyli jednostkę odpowiedzialną za ogłaszanie naboru wniosków o dotacje, przyznawanie dofinansowań i ich rozliczanie. Zwiększy się ilość środków finansowych przeznaczanych rokrocznie na FIO (z 60 do 140 mln zł), a zasady starania się o dotacje będą łatwiejsze dla niewielkich organizacji.

Do tej pory FIO było prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, teraz zajmie się tym nowo utworzony Narodowy Instytut Wolności. Ogłosił to dziś (poniedziałek 26 lutego) podczas briefingu prasowego Ryszard Majer, Senator Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczył w nim również Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – jak mówił, zmiana operatora FIO wiąże się również z szeregiem pozytywnych zmian dla organizacji pozarządowych.

Chcemy wspierać organizacje małe – dodatkowe punkty otrzymają organizacje z budżetem do 100 tys. zł, a także organizacje z małych środowisk – dodatkowe punkty otrzymają NGO z miast do 25 tys. i do 50 tys. mieszkańców. Chcemy wspierać te organizacje, które do tej pory nie aplikowały z powodzeniem o środki funduszu. Dodatkowe punkty dostaną te oferty, których cel główny i działania ma szczególny związek z tematyką społeczeństwa obywatelskiego – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.

Przykłady takich działań to – na przykład – rozwój rad gminnych, powiatowych, rad rodziców w szkołach, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu czy rozwój organizacji infrastrukturalnych w trzecim sektorze.

Ponadto, kryteria oceny formalnej zostaną zredukowane do dwóch wymogów: wniosek będzie musiał być złożony w terminie, a organizacja składająca wniosek będzie musiała być do tego uprawniona. Organizacje, których oferty zostaną ocenione pozytywnie, będą mogły do 20% przeznaczyć na swój rozwój – np. szkolenia. Wnioski będą oceniane nie – jak było do tej pory – przez osoby doświadczone głównie w ocenianiu wniosków, ale przez społeczników.

PK