Sesja Rady Miasta – nowe projekty i nowe wydatki dla Częstochowy

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się 30 stycznia Sesja Rady Miasta, podczas której podjęto wiele ważnych decyzji związanych z budżetem miasta na najbliższy rok.

Obrady rozpoczęto od omówienia najbardziej kontrowersyjnej kwestii, czyli utworzenia nowej spalarni śmieci w Częstochowie. Jak stwierdza radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza, wybór dyrektora tzw. Centrum Usług Komunalnych wiąże się wyłącznie z nowymi, zupełnie niepotrzebnymi wydatkami.

– Jestem zdania, że tworzenie kolejnego podmiotu, który ma zajmować się tym samym, to niepotrzebne generowanie kolejnych kosztów. Termin składania wniosków na dyrektora upływa już w przyszłym tygodniu, a ja i wielu moich kolegów i koleżanek nadal nie wiemy, czym Centrum Usług Komunalnych właściwie ma się zajmować – stwierdza radny. – Z niejasnych tłumaczeń urzędników można wywnioskować, że jego rola będzie taka sama, jak istniejących już podmiotów, a tymczasem prezydent miasta widzi konieczność powołania nowego. Nie wiem, czy to kwestia kolejnych etatów i osób do zatrudnienia, niemniej pożera to pieniądze z systemu gospodarowania śmieciami.

Uchwała w tej sprawie została przegłosowana mimo sprzeciwu opozycji. Po głosowaniu poruszono kolejną istotną kwestię, tj. kwestię zaprzestania realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stradom. Radny Prawa i Sprawiedliwości przyznaje wprawdzie, że sama inwestycja jest potrzebna, jednak uważa, iż ciągła zmiana planu szkodzi zarówno budżetowi miasta, jak i samym mieszkańcom.

– Takie plany, choć nie zawsze ciepło przyjmowane przez mieszkańców, pozwalają nam, jako radnym, wpływać na kształt i zagospodarowanie przestrzenne miasta. A teraz my, jako miasto, wycofujemy się z tego, bo nie chcemy ponosić konsekwencji finansowych, które przecież były nieuchronne. Widać tutaj wyraźny brak koncepcji w zarządzaniu miastem przez prezydenta.

W sprawie zabrał również głos założyciel fanpage’a dzielnicy Stradom na Facebooku, Adrian Skrzypczak, który dopatrzył się pewnych nieścisłości w działaniu miasta.

– Z informacji, które udostępnił mi Urząd Miasta, wynika, że projekt planu już powstał i był opiniowany w jednostkach mu podległych. Pytanie brzmi – dlaczego miasto wycofuje się z akceptacji tego planu? I czy jeżeli ten plan zostanie dzisiaj wycofany, to pozostałe 19 planów, które również były brane pod uwagę, także zostaną unieważnione?

Ostatecznie, pomimo głosów sprzeciwu, uchwała dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy również została zatwierdzona. Na obradach było ponadto omawiana kwestia usług opiekuńczych. Głos w tej sprawie zabrała radna PiS, Monika Pohorecka.

– Dzisiaj będziemy podejmować uchwałę dotyczącą usług opiekuńczych i określenia kosztów za godzinę takich usług. Przypomnijmy, że jest to zadanie własne gminy – miasto Częstochowa, podobnie jak inne miasta w Polsce, jest zobowiązane to zadanie realizować. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie ono dobrze zrealizowane.

Władze miasta potwierdziły, iż usługi opiekuńcze zostaną utworzone jeszcze w tym roku, a przeprowadzone po dyskusji głosowanie tylko zdawało się potwierdzać zmiany, jakie mają zajść w projekcie ustawy ich dotyczącej. Podobnie rzecz ma się z Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przy ul. Limanowskiego, którego dofinansowanie również zostało zatwierdzone podczas obrad. Czy jednak rzeczywiście przyczyni się to do zakończenia trwającej już od zeszłego roku sprawy Stadionu na Rakowie? Pozostaje jedynie czekać…

MSI