Sesja z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie zorganizowały 27 września 2017 r. w budynku Ratusza przy placu Biegańskiego sesję poświęconą kolejnej rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W programie były wystąpienia między innymi Juliusza Domagalskiego – Prezesa Okręgu Częstochowa ŚZŻAK, prof. Jana Wysockiego z Zarządu Głównego ŚZŻAK, który wygłosił referat na temat dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego, prof. Roberta Majznera z Akademii im. Jana Długosza, który przedstawił genezę kształtowania się podziemnych formacji militarnych od Służby Zwycięstwu Polski do Armii Krajowej oraz Grzegorza Basińskiego z częstochowskiego okręgu ŚZŻAK, który przybliżył częstochowskie życiorysy żołnierzy Armii Krajowej.
Na bieżący rok przypada 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Działające w latach 1939 – 1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów stanowiło fenomen w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski (SZP), na czele której stał gen. Michał Karaszewicz – Tokarzewski. Formacja została przekształcona najpierw w 1940 roku w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie rozkazem Wodza Naczelnego 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową (AK). Kadra organizacji konspiracyjnych rekrutowała się z dobrze wyszkolonych oficerów i podoficerów Piechoty, a pod koniec wojny także z „Cichociemnych”, czyli żołnierzy polskich przeszkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych.
Istnienie dobrze zorganizowanego tworu jakim było Polskie Państwo Podziemne znacznie utrudniało Niemcom prowadzenie walk tak na froncie wschodnim i  zachodnim. Sama Armia Krajowa wykoleiła ok 1300 pociągów. Łącznie przeprowadziła ponad 110 tys. akcji, a w ponad 1200 z nich brała udział nie tylko niemiecka policja i żandarmeria ale także Wehrmacht z wojskami pancernymi i lotnictwem. Polskie Państwo Podziemne było ewenementem w pełnym tego słowa znaczeniu pod każdym względem: militarnym, organizacyjnym, wywiadowczym oraz zasięgu terytorialnego.

                                                                                                                                         Piotr Nicpoń