Smog nad naszym województwem

W minionych dniach Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach ostrzegał przed pogorszeniem jakości powietrza w województwie śląskim. 31 stycznia w czwartek wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego.

Choć według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prognozowana jakość powietrza ulegnie poprawie, to zjawisko smogu wciąż do nas powraca. Z punktu widzenia medycznego smog wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.

Długotrwała ekspozycja na smog, czyli przebywanie w tym okresie zimowym na dworze, gdzie powietrze jest skażone substancjami chemicznymi, które zawiera smog, powoduje przede wszystkim zmiany i problemy chorobowe u osób, cierpiących na schorzenia układu oddechowego, osób palących, alergików. Te substancje chemiczne są trujące, bardzo drażnią układ oddechowy, niszczą nabłonek i nasilają wszelkie dolegliwości, które miewają pacjenci na stałe, z większymi bądź mniejszymi zaostrzeniami. Objawy obronne organizmu są bardzo charakterystyczne: nasilenie kaszlu, czyli odruch obronny drzewa oskrzelowego, nasilenie kataru u alergików. Natomiast u osób, które są ogólnie zdrowe smog może powodować trudniejszy i gorszy przebieg zwykłej infekcji, ponieważ zostaje osłabiona nasza odporność – mówi dr Renata Cierpiał.

Do zanieczyszczenia powietrza i powstania tzw. smogu przyczynia się spalanie śmieci w domowych piecach. Warto zastanowić się, w jaki sposób można przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Dobrym punktem wyjścia jest zmiana źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

KF