Smog w Częstochowie – jak to z nim jest?

Smog w Częstochowie – takie hasło od wielu miesięcy jest na ustach wszystkich mieszkańców miasta.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach na bieżąco sprawdza poziom zanieczyszczenia powietrza, tzw. smogu na terenie Częstochowy. O dzisiejszym stanie powietrza mówi Andrzej Szczygieł, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach.

– W dniu dzisiejszym na terenie Częstochowy mamy dobrą jakość powietrza – mówi Szczygieł. – Wyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 miało miejsce w godzinach nocnych, lecz nie były to stężenia znacznie przekraczające dopuszczalną normę, tj. 50 µg/m³ (mikrogramów na metr sześcienny), ponieważ maksymalne stężenie godzinne na terenie Częstochowy dochodziło tylko do 64 µg/m³. W godzinach popołudniowych stężenie pyłu nie przekraczało 30 µg/m³, co oznacza, że jakość powietrza na terenie Częstochowy jest dobra – stwierdza Naczelnik.

Nie najlepiej za to prezentował się stan smogu w ciągu ubiegłego tygodnia.

– W poprzednim tygodniu jakość powietrza na terenie Częstochowy oraz na większości obszaru województwa śląskiego nie była zbyt dobra – odnotowywaliśmy przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. W niektórych częściach województwa poziomy te były bardzo wysokie i przekraczały wartość 100 µg/m³. Przez cały tydzień mieliśmy jeden dzień z bardzo wysokim, lecz dopuszczalnym stężeniem pyłu, natomiast w pozostałych dniach została przekroczona wartość dobowa. Należy uznać zatem, że jakość powietrza na terenie Częstochowy w ubiegłym tygodniu nie była najlepsza – podsumowuje Szczygieł.

Jak zmienia się zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym można śledzić m.in. na stronie airly.eu/map/pl.

MSI