Spacer „śladami Piłsudskiego”

W związku z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. W ramach projektu „Częstochowa o wolność i niezawisłość” realizowanego przez częstochowskie szkoły odbył się dzisiaj po Częstochowie spacer „śladami Józefa Piłsudskiego”. Wydarzenie miało na celu przybliżenie uczniom gimnazjów i szkół średnich dziejów związanych z Józefem Piłsudskim – mówi współinicjator wycieczki historyk Grzegorz Basiński. W związku z „Rokiem Niepodległej” w częstochowskim muzeum można do 20 marca przyszłego roku oglądać bogatą wystawę poświęconą kultowi Józefa Piłsudskiego, a także jego życiu i działalności.
Na 5 grudnia b. r, w przypadającą rocznicę urodzin głównego autora niepodległości zaplanowano także uroczystości przy pomniku Marszałka Piłsudskiego na placu Biegańskiego.

PN