Śpiesząc z pomocą bezdomnym

Miejskie służby podejmują kolejne działania wspierające osoby potrzebujące, szczególnie osoby bezdomne. W najbliższą noc z 7 na 8 stycznia– wzorem lat poprzednich – będzie rozwożona między innymi ciepła zupa.

Patrole z gorącymi posiłkami w miejscach niemieszkalnych udzielą wsparcia osobom bezdomnym. Na miejsca będzie dostarczana m.in. gorąca zupa, herbata i pieczywo.

– Jest to akcja, która jest kontynuowana co roku wtedy, kiedy temperatury spadają znacząco poniżej zera. Akcja jest zorganizowana przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Na terenie miasta Częstochowy działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast posiłki będą przygotowywane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”, a dostarczy je patrol Straży Miejskiej wraz ze streetworkerami – mówi Olga Dargiel z częstochowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z kolei minionej nocy (z niedzieli na poniedziałek) miejsca niemieszkalne były patrolowane przez streetworkerów Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE” i Fundacji Św. Barnaby. W ramach prowadzonego patrolu dostarczono osobom bezdomnym herbatę i kołdry.

Przypominamy, że w przypadku zauważenia osób wymagających pomocy należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

KF