Spotkanie informacyjne – jak pozyskać środki z EFS

park

W piątek (25 września) w Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego odbędzie się spotkanie informacyjne zatytułowane „Rynek pracy i włączenie społeczne w programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020”. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu możliwości aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy lokalnego punktu informacyjnego w Częstochowie. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące piątkowego spotkania znaleźć można na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Rejestracja uczestników od godz. 11.30, otwarcie spotkania o godz. 12.00.