Sprzątaj po swoim psie!

pies

Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy należy sprzątać po swoich psach.

Mieszkańcy Częstochowy, którzy nie posiadają psów zgłaszają do Straży Miejskiej postulaty o częste kontrole głównie terenów przy blokach i wieżowcach. Również osoby, które sprzątają po swoich psach chcą działań zmierzających do sankcjonowania osób, które nie sprzątają po pupilach.
Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy należy:
– niezwłocznie usuwać zanieczyszczeń spowodowane przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku;
– wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu;
– zachować środki ostrożności zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożyć starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
– nie wprowadzać psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził;

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych należy:
– obowiązkowo szczepić psy przeciwko wściekliźnie;
Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń należy:
– zachować zwykłe lub nakazowe środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt.