Stanowcze „nie” pedofilii w Kościele – obrady KEP na Jasnej Górze

Konferencja Episkopatu Polski wydała 19 listopada stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Biskupi zaprezentowali dokument podczas konferencji prasowej w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreślił w swoim wystąpieniu, że to stanowisko nie jest pierwszą wypowiedzią Kościoła w sprawie nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych. Abp wspomniał o Centrum Ochrony Dziecka, koordynatorze ds. ochrony dziecka i diecezjalnych delegatach upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń o popełnionych przestępstwach. – Cieszymy się, że to stanowisko powstało, bo gdybyśmy zapytali, czy inne instytucje mają podobne jednostki, odpowiedź byłaby zapewne negatywna. W trzecim punkcie naszego stanowiska kładziemy nacisk na budowanie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży. Takim powinna być parafia, gdzie młody człowiek mógłby być wysłuchany i gdzie znalazłby pomoc w rozeznawaniu powołania. (…) Każda polska diecezja wyraziła wolę utworzenia własnego systemu prewencyjnego, który skutecznie zapobiegałby seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i młodzieży przez duchownych.

– Trzeba jednoczyć wysiłki wszystkich członków wspólnoty Kościoła, by rozpoznawać i eliminować czynniki, które sprzyjają przestępstwu pedofilii – powiedział prymas Polski i przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski abp Wojciech Polak. – Ten apel łączymy oczywiście z wezwaniem do modlitwy i pokuty, ponieważ nasze stanowisko jest odpowiedzią na list papieża Franciszka z sierpnia 2018 r. Wzywając Maryję, prosimy Boga, by dawał nam łaskę odważnej walki z każdym rodzajem krzywdy wyrządzanej dzieciom i młodzieży, abyśmy rzeczywiście przeżywali czas oczyszczenia. Patrzymy na niego również z nadzieją. Jeżeli będziemy podejmować nasze działania szczerze, otwarcie i do końca, one zaowocują dobrem w sercach wiernych – dodał prymas Polski.

Pełna treść Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych dostępna jest pod adresem www.episkopat.pl.

Maciej Orman

foto: Karolina Filipska