Stary Rynek – finał prac dopiero zimą

Fot. Radio Fiat

Projekt rewitalizacji Starego Rynku rozpoczął się pod koniec 2017 roku. Pierwotny termin zakończenia prac minął w lipcu tego roku. Z powodu opóźnień spowodowanych m.in. przez sytuację epidemiologiczną zadanie gotowe będzie na początku przyszłego roku.

Termin oddania rynku do użytku publicznego przesuwał się już kilkakrotnie. Proces rewitalizacji rozpoczął się po tym, jak na Starym Rynku archeolodzy odkopali fragmenty najstarszego częstochowskiego ratusza. Ruiny zostały jednak ponownie zasypane z powodu braku środków do ich wyeksponowania. Po uzyskaniu części środków z Unii Europejskiej plan modernizacji obszaru mógł zostać wznowiony. O obecnym etapie budowy mówi Michał Konieczny, naczelnik miejskiego wydziału inwestycji.

– Prace postępują, choć w naszej covidowej rzeczywistości nie bez trudności. Niedawno na Starym Rynku pojawił się szklany pawilon. Mocno posunęły się też prace związane z układaniem kamienia na płycie placu, jak i ukończone są ul. Rynek i Senatorska. Po prawej stronie ul. Mirowskiej jest już ułożony chodnik. Wykonawca zasypał też miejsce prac, które związane było z przełożeniem wodociągu. Ułożone są już pierwsze warstwy bitumiczne, a od zeszłego tygodnia na prawą stronę ulicy przełożony został także ruch samochodowy.

Na planowe ukończenie zadania wykonawca ma czas do 20 grudnia, choć nie wykluczone jest kolejne opóźnienie. Finalnie na Starym Rynku pojawi się nowe oświetlenie, elementy wodne i Teatr Rzeźb Jerzego Kędziory. W szklanym pawilonie znajdować się będzie oddział Muzeum Częstochowskiego.

– Do ruin ratusza Starego Miasta będzie można się dostać przez kameralny amfiteatr lub też zjeżdżając windą. Taka możliwość udostępniona będzie w szklanym pawilonie, który obecnie możemy już zobaczyć. W budynku będą też kawiarnie i toalety. Nadzór nad pawilonem sprawować będzie Muzeum Częstochowskie.

Inwestycja zakłada też posadzenie szeregu drzew w donicach, jednak te prace realizowane będą w końcowym etapie prac. Wykonanie całości zadania to koszt ok 25 mln zł. Znaczną część sumy pokryją fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

ABK