Straż Miejska podsumowała kwiecień

Straż Miejska w Częstochowie podjęła w kwietniu 2017 roku łącznie 3367 interwencji. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w kwietniu 1631 zgłoszeń, gdzie mieszkańcy reagowali na różne wykroczenia i nieprawidłowości. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w kwietniu 168 interwencji.
Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w kwietniu 2017 roku zastosowali 2396 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wypisali 470 mandatów oraz wszczęli 134 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.
W ramach bieżącej działalności strażnicy miejscy doprowadzili w kwietniu 152 osoby do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Ponadto strażnicy miejscy doprowadzali 122 razy osoby do ogrzewalni, przytuliska lub miejsca zamieszkania. 35 osób zostało przekazanych Pogotowiu Ratunkowemu. Mieszkańcy miasta wzywali w kwietniu strażników miejskich 1631 razy.
Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi miejskiego monitoringu zainicjowali ogółem 168 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. W 168 zdarzeniach 132 razy interweniowali częstochowscy strażnicy miejscy.
Straż Miejska apeluje do mieszkańców Częstochowy o zgłaszanie popełnianych wykroczeń do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. 986). Tylko szybka interwencja strażników miejskich może przyczynić się do ujęcia sprawców.