Straż Miejska podsumowała weekend

Od piątku (8 września) do niedzieli (10 września) dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 194 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.
Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (81).
W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 34 obserwacje zakończone interwencją służb. 26 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.
W piątek (8 września) strażnicy miejscy zabezpieczali międzynarodową imprezę sportową „Złota Mila”, która została rozegrana w rejonie pl. Biegańskiego oraz III Al. NMP.
W piątek trzech strażników miejskich zostało oddelegowanych do współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w ramach działań „NURD” i „Pieszy”.
W piątek w Parku Wypoczynkowym Lisiniec Straż Miejska zabezpieczała imprezę zorganizowaną przez Młodzieżową Radę Miasta, w której wzięło udział kilka tysięcy osób.
W sobotę (9 września)strażnicy miejscy zabezpieczali przy ul. Iglastej piknik „Aktywny Grosz”.