Strażnicy miejscy zrealizowali 126 zgłoszeń

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 126 zgłoszeń z wnioskami o interwencję. W weekend Straż Miejska brała też udział w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości.
Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (33).
W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 12 obserwacji zakończonych interwencją służb. 11 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.
W piątek czterech strażników miejskich zostało oddelegowanych do współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w ramach działań „Bezpieczny weekend”. Kolejnych dwóch strażników miejskich współpracowało z policjantami z III KP.
W piątek funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w obchodach Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu Orląt Lwowskich oraz następnie w częstochowskiej Filharmonii.
W sobotę, w dniu 11 listopada patrole Straży Miejskiej zabezpieczały imprezy związane z obchodami Święta Niepodległości. W godzinach dopołudniowych patrole Straży Miejskiej zabezpieczały przemarsz uczestników z Katedry na Jasną Górę. Wystawiono też poczet sztandarowy. Na drugiej zmianie patrole Straży Miejskiej zabezpieczały ciąg dalszy obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się na Placu Biegańskiego. Strażnicy miejscy złożyli wiązanki kwiatów, wystawili poczet sztandarowy oraz wartę honorową przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.