Studia w Częstochowie – stacjonarnie czy online?

Fot. Radio Fiat

Trwa rekrutacja na uczelnie wyższe w Częstochowie. Dla wielu tegorocznych absolwentów szkół średnich rozpoczęcie studiów będzie się wiązało z podwójnym stresem. Po pierwsze, ze względu na rozpoczęcie nauki w nowym miejscu, a po drugie – w wyniku zmian organizacyjnych wymuszonych przez pandemię. Znaczna większość studentów pierwszego roku z pewnością wolałoby rozpocząć naukę w sposób tradycyjny, aby mieć świadomość, jak wygląda prawdziwe studiowanie.

Częstochowskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, jednak robią to na tyle, na ile jest to możliwe. W przypadku każdej uczelni, w tym także Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, szczegółową organizację studiów w semestrze zimowym reguluje Zarządzenie wewnętrzne Rektora uczelni dostępne na stronie uczelni.

– Zajęcia niewymagające wykorzystania aparatury czy infrastruktury Uniwersytetu typu laboratoria, programy, pracownie czy aparatury pomiarowe będą w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się w formie zdalnej. Zajęcia wymagające odbywania się na uczelni będą blokowane w wybrane dni. W ten sposób zostaną ograniczone kontakty studentów i wykładowców oraz ich dojazdy na Uniwersytet. Początek roku dla studentów I roku I lub II stopnia zaplanowano w październiku w siedzibie uczelni w trybie stacjonarnym tak, aby studenci mieli szansę na poznanie zasad studiowania na Uniwersytecie – tłumaczył Marek Makowski z Biura Promocji.

W przypadku Politechniki Częstochowskiej rekrutacja została przedłużona tak, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Mowa tu głównie o licealistach, którzy oczekują na wyniki matur poprawkowych. Zmieniona zostanie także organizacja semestru zimowego.

– W zawiązku z pandemią kształcenie na Politechnice Częstochowskiej, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, dla doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej oraz na studiach podyplomowych i kursach, będzie odbywało się w formie mieszanej, czyli hybrydowej. Wykłady będą w formie online, natomiast laboratoria – stacjonarne z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Warto dodać, że minimum 20% zajęć z danego semestru będzie prowadzonych w sposób stacjonarny. Od 21 września rozpoczynamy kwaterowanie w domach studenckich i akademikach – podała Izabela Walarowska, rzecznik uczelni.

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Częstochowie odsyłamy na strony uczelni celem zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi terminów i sposobów rekrutacji, a także dokładnym sposobem realizacji zajęć na poszczególnych wydziałach.

BNO