Św. Brat Albert wzorem dla pracowników socjalnych

O wyzwaniach, jakie stawiane są Ośrodkom Pomocy Społecznej w obecnej sytuacji, dyskutują pracownicy socjalni zgromadzeni na Jasnej Górze w ramach XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych. Temat tegorocznego spotkania to „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”. Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek 28 maja sesją inauguracyjną w Kaplicy Różańcowej. O tematach jakie będą poruszane w trakcie obrad mówił jeden z organizatorów konferencji, Bogdan Knapik, dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie:
– Obecna sytuacja, którą mamy w Polsce, za sprawą programu 500+, za sprawą spadku bezrobocia stawia Ośrodki Pomocy Społecznej w trochę innej roli niż było to np. dwa lata temu. Ośrodki Pomocy Społecznej siłą rzeczy muszą zmieniać swoje formy działania. Oczywiście z ustawowych form działania, które na nich ciążą, nikt ich nie zwalnia, niemniej jednak pojawia się refleksja, jak przeformułować ofertę pomocową, żeby w tych nowych warunkach była jak najbardziej skuteczna. Warto popatrzeć, jak robią to inni. Konferencje w Częstochowie mają zawsze swój wymiar praktyczny, dlatego mamy listę tematów, które proponują dobre praktyki, pewne rozwiązania, które będziemy omawiać. Nieodłącznym walorem spotkań jest ich wymiar duchowy. Dla uczestników konferencji odprawiona została Msza św. w intencji pracowników socjalnych. Trudno, żeby było inaczej skoro gromadzimy się w Jasnogórskim Sanktuarium, u stóp Matki Bożej.
Konferencja jest polem do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów mających wpływ na pracę Ośrodków Pomocy Społecznej. Jest też miejscem przedstawiania różnego rodzaju inicjatyw dotyczących środowiska pracowników socjalnych. Jedną z takich inicjatyw, jak zaznaczają uczestnicy konferencji – bardzo cenną, przedstawił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach:
– Inicjatywą lokalną, która może stać się inicjatywą ogólną, jest propozycja ogłoszenia św. Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Zeszły rok, 2017, był rokiem właśnie św. Brata Alberta. Taki wzór do naśladowania i opiekun jest szalenie potrzebny pracownikom pomocy społecznej. Zwróciliśmy się już do Episkopatu Polski z takim pomysłem. Mam nadzieję, że biskupi pochylą się nad tą propozycją i być może w tym roku ogłoszą św. Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce.
W konferencji uczestniczy ponad 50 pracowników socjalnych, przedstawicieli różnego rodzaju placówek zajmujących się pomocą społeczną. Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze zakończy się w środę 30 maja.

ZD