Świętowali 50-lecie Żeromskiego

Dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie 8 listopada był dniem szczególnym.

Szkoła obchodziła swoje 50-lecie, połączone z odsłonięciem pamiątkowej rzeźby oraz ślubowaniem uczniów klas mundurowych. Z tej okazji na uroczystości pojawili się przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, osoby reprezentujące różne instytucje związane ze szkolnictwem oraz absolwenci i rodzice. Rzeźba, która stanęła przed wejściem do szkoły, została stworzona przez nauczycieli. Mówi wicedyrektor placówki Beata Janicka:

– Katarzyna Zakrzewska jest autorem projektu rzeźby i zapoczątkowała prace. Natomiast wyprowadziła się do Krakowa i prace nad jej realizacją powierzyła Monice Sawionek, która w pracowni Miejskiego Domu Kultury z naszymi nauczycielami pracowała nad konkretnymi fragmentami rzeźby. Została ona potem złożona przez Karola Nowakowskiego.

Jak mówi wicedyrektor, szkoła obchodząc 50-lecie, przypomniała historię placówki – od jej powstania do dzisiaj:

– Mamy kilka symboli idei przezwyciężania barier i pięcia się ku górze, które towarzyszą nam od początku istnienia szkoły. Są nimi: drzewko 30-lecia, mural z 2006 roku i teraz nasza wspaniała rzeźba. Rzeźba jest metaforyczna, ponieważ musi ująć wszystko to, czym szkoła żyje.

Podczas uroczystości Stanisław Gmitruk złożył na ręce dyrektora szkoły złotą honorową odznakę zasług dla województwa śląskiego przyznawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.

AK