Szlachetna Paczka dla potrzebujących

Fot. Radio Fiat

14 listopada o godz. 8.00 rozpoczęła się kolejna edycja „Szlachetnej Paczki”. Na pomoc czekają ubogie rodziny, a także tysiące samotnych seniorów, chorych i niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu w postaci artykułów spożywczych czy też codziennego użytku, osoby dotknięte nieszczęściem mają szansę na pokonanie trudności.

Szlachetna Paczka to jeden z najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. To pomoc skierowana do najbardziej potrzebujących, która organizowana jest już od 20 lat. Rok temu w działania włączyło się ponad 620 tysięcy osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekroczyła aż 45 milionów złotych. Więcej o projekcie mówi Natalia Staniewska, koordynator ds. promocji na terenie województwa śląskiego.

– Szlachetna Paczka jest akcją pomocową, której celem jest trwałe wyciąganie ludzi z biedy. Nasi wolontariusze udają się do konkretnych rodzin na bardzo obszerne wywiady. Na tej podstawie decydujemy, kto i jaką paczkę powinien otrzymać. Przekazujemy te paczki w tzw. „Weekend Cudów”, czyli 12 i 13 grudnia, a później jeszcze przez dobre kilka miesięcy. Pracujemy z tymi osobami, aby miały szansę zmienić swoje życie na lepsze. W „Szlachetnej Paczce” przygotowujemy bardzo zindywidualizowaną pomoc. W większości zgłaszana jest nam potrzeba zakupu produktów żywnościowych, ale również są to np. pralki, lodówki czy kuchenki. Rzeczy, które potrzebuje dana rodzina. Wszystko zależy oczywiście od możliwości finansowych darczyńców.

Projekt polega na współpracy darczyńców i wolontariuszy. Jedni kupują produkty. Drudzy tworzą rozwiązania systemowe, które umożliwiają przekazanie ich potrzebującym. Jak mówi Kamil Głąb, lider projektu z Radomska – w tym roku „Szlachetna Paczka” jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Na pomoc czekają tysiące osób w potrzebie, a dodatkową trudnością jest obecność koronawirusa, który wpływa nie tylko na zdrowie, ale również sytuację materialną wielu polskich rodzin.

– „Szlachetna Paczka” stara się pomóc naprowadzić daną rodzinę, aby przy drobnej pomocy potrafiła wyjść z kryzysu. Chcemy, aby nie uzależniała się od pomocy ze strony innych ludzi. Staramy się kierować mądrą pomocą.

Pomoc w ramach projektu obejmuje również potrzebujących z Częstochowy. O tym, jak ich wesprzeć mówi Kamil Wojtala, lider „Szlachetnej paczki Częstochowa-Północ”.

– Najlepszym sposobem jest wejście na główną stronę internetową „Szlachetnej Paczki”. Tam znaleźć zakładkę „wybieram rodzinę” i wyszukać osoby potrzebujące w naszym rejonie. Jeśli jest się w stanie zrealizować wszystkie potrzeby danej rodziny, to ją wybieramy. Następnie wolontariusz kontaktuje się z nami i ustalana jest dalsza procedura.

W pomoc można się włączyć w każdej chwili. Historie Rodzin dodawane są do bazy do początku miesiąca. Rozdawanie „Szlachetnych Paczek” planowane jest na 12 i 13 grudnia.

ABK