Tajemnice zbioru zastrzeżonego IPN

16 listopada odbyło się w Częstochowie pierwsze z częstochowskich spotkań historyczno – archiwalnych, w trakcie którego zaproszeni prelegenci z Instytutu Pamięci Narodowej prezentowali dotychczasowy stan badań dotyczący zbioru zastrzeżonego IPN.
Jest to pierwsze z pięciu planowanych spotkań, na które będą zapraszani historycy i archiwiści. Kolejne planowane spotkanie będzie dotyczyło zamachu na Ojca Świętego – Jana Pawła II. Jest ono przewidziane na styczeń 2018 roku w Muzeum monet i medali Jana Pawła II – wyjaśnia współinicjator spotkania Bartosz Kapuściak z katowickiego oddziału IPN.
Na spotkaniu dotyczącym zbioru zastrzeżonego IPN, jakie miało miejsce poruszano wiele wątków dotyczących zbioru zastrzeżonego IPN. Wokół sklasyfikowanych jako tajne lub ściśle tajne informacje Instytutu Pamięci Narodowej jak i tych które znajdują się w zasobach służb specjalnych zdążyć już narosło wiele stereotypów – podkreśla dr Witold Bagieński z warszawskiego oddziału IPN.
Kiedy na przełomie wieków powstawał IPN, zbiór zastrzeżony zajmował niecałe 900 m bieżących akt. Teraz jest w nim ok. 400 m. Niewiele w stosunku do okresu początkowego, lecz nadal zbiór ten zajmowałby całą bieżnię stadionu (około 3 mln stron), a zatem kryć może wiadomości dotyczące wielu tysięcy ludzi. Znajduje się w nim też 655 taśm magnetycznych, zawierających bazy danych Służby Bezpieczeństwa z lat 80.

Piotr Nicpoń

Tagged with