Technology Open Day w Akademii im. Jana Długosza

We wtorek 21 listopada w Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się pierwsze spotkanie pod nazwą Krajowe Inteligentne Specjalizacje Technology Open Day. Do udziału w wydarzeniu, oprócz pracowników AJD, zaproszono przedstawicieli biznesu – przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na rynku. O spotkaniu mówi jeden z organizatorów Krzysztof Maternicki, Główny Specjalista ds. Transferu Technologii Akademii im. Jana Długosza:
– Jest to spotkanie, w ramach którego chcemy zbudować taką przestrzeń wspólną dla przedstawicieli przemysłu oraz twórców technologii, przedstawicieli nauki. Dzisiaj prezentujemy nasze technologie, które zostały wyróżnione oraz nagrodzone na międzynarodowych wystawach w tym roku oraz będą prezentowały się firmy, z tym że pod kątem prowadzonych w tych firmach badań.
W ramach wydarzenia zaplanowane zostały indywidualne spotkania Nauka – Biznes w celu rozmów pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami odnośnie współpracy. Dla uczestników przewidziano również warsztaty z zarządzania własnością intelektualną , które poprowadził przedstawiciel Urzędu Patentowego. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Konsorcjum Akademii im. Jana Długosza i Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w ramach wspólnego projektu Inkubator Innowacyjności+.

ZD