Trwa rekrutacja na UJD, są nowe kierunki

Pierwsza połowa lipca to ostatni dzwonek dla osób chcących rozpocząć bądź kontynuować naukę na uczelni wyższej. Jedną z większych w regionie jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Placówka oferuje ponad 40 kierunków studiów w różnych dziedzinach. Są to m.in. nauki humanistyczne, medyczne, inżynieryjno-techniczne, prawne i przyrodnicze. O rekrutacji opowiada rzecznik uczelni Marek Makowski:

Już od wielu lat zapraszamy kandydatów do rekrutowania się przez stronę internetową uniwersytetu. Każdy, kto wejdzie na stronę, z pewnością zauważy wszelkie komunikaty informujące o tym, jak należy się rekrutować.

Uczelnia cały czas prężenie się rozwija, czego najlepszym przykładem jest powstanie 1 czerwca 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza. Kolejnym krokiem jest możliwość nauki w systemie dualnym, czyli połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym. Oprócz tego studenci nie mogą narzekać na ilość dostępnych kierunków, których ciągle przybywa:

Dotychczas uruchomiliśmy kilka nowych kierunków takich jak muzyka w przestrzeni publicznej pierwszego stopnia, dziennikarstwo i kultura mediów drugiego stopnia, dwa kierunki studiów dualnych: język niemiecki w obrocie gospodarczym oraz innowacyjne technologie i nowoczesne materiały.

Jednak możliwe, że na tym nie koniec, a oferta przygotowana dla przyszłych studentów jeszcze się powiększy:

Uczelnia złożyła wnioski do ministerstwa z prośbą o uruchomienie takich kierunków jak ekonomia — studia pierwsze stopnia, kosmetologia, turystyka i rekreacja — studia drugiego stopnia.

Rekrutacja będzie trwać jeszcze przez kilka dni, bo do 15 lipca, a ostateczne ogłoszenie list przyjętych nastąpi 29 lipca.

AK