Trwają obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczy ponad 30 rektorów uczelni technicznych z Polski i zaproszeni goście jest Politechnika Częstochowska, która w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swojej działalności.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, działające od 1989 roku. Obecnie funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2016-2020 pełni rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż Tadeusz Słomka, który wypowiedział się na temat ustawy 2.0, przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Wdrażanie ustawy przebiega na uczelniach technicznych szczególnie spokojnie. Oczywiście jest to dużo pracy, bo zmieniają się różne uwarunkowania, powstają szkoły doktorskie, mamy radę uczelni, która budzi troszkę obaw jak to będzie wyglądało. Obawy są tego typu, czy ta nowa struktura rzeczywiście przyniesie takie efekty, że będziemy zdecydowanie lepiej kształcić studentów i prowadzić badania naukowe, bo bez bardzo wyraźnego zwiększenia nakładów nic się nie zmieni.

Tego typu konferencje odbywają się najczęściej dwa lub trzy razy w ciągu roku. O tym, dlaczego Częstochowa mówi rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola:

Odbywa się głównie z tego powodu, że jesteśmy w roku 70-lecia istnienia Politechniki, ale gdyby nie ta okazja, konferencja również by się odbyła, ponieważ mamy wiele do omówienia. Jako gospodarze dostaliśmy pozwolenie na przedstawienie Politechniki i jej osiągnięć. Zostanie zaprezentowany m.in. łazik marsjańki, będziemy również mówić o internalizacji.

Przykład łazika marsjańskiego, zbudowanego przez studentów Politechniki Częstochowskiej wspieranych przez ucznia LO Sienkiewicza, który wygrał międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018, doskonale pokazuje jak ważną rolę pełnią na uczelniach koła naukowe.

Wśród tematów obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Częstochowie znalazły m.in.: dyskusja nt. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, algorytmie podziału środków finansowych, działalności Forum Uczelni Technicznych. Na temat ustawy 2.0 wypowiedział się także rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt:

Dla wielu uczelni jest to wyzwanie. Przede wszystkim te uczelnie, które korzystają z możliwości, które stwarza ustawa – autonomii i przejścia z ilości w jakość. To nie kilkunastu profesorów ma wyznaczać możliwość nadawania stopni, tylko jakość prowadzonych badań naukowych.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych potrwa do soboty 23 lutego.

KF