TVP Info o „częstochowskiej aferze reprywatyzacyjnej”

Wracamy do tematu dotyczącego „częstochowskiej afery reprywatyzacyjnej”. Jednym z przykładów na potwierdzenie tych słów może być sprawa dotycząca kamienicy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 6 w Częstochowie. O sprawie pisaliśmy w październiku ubiegłego roku, dziś tematem zajęła się TVP Info, która transmitowała „na żywo” program „To jest temat” spod kamienicy przy Alei NMP 6.

Do będących współwłaścicielami kamienicy Państwa Tkaczyńskich już w 1996 roku zgłosiła się osoba podająca się za mecenasa żydowskich spadkobierców budynku. Zdaniem współwłaścicieli kamienicy dokumenty potwierdzające jej pełnomocnictwo nie były prawdziwe. Sprawa trafiła do sądu, jednak postępowanie zawieszono.

20 lat po tym zdarzeniu do Tkaczyńskich zgłosiła się w tej samej sprawie inna osoba. Do sprawy nie zostali dopuszczeni współwłaściciele budynku.

Chcieliśmy być dopuszczeni do sprawy. Sąd powiedział, że nie mamy żadnego prawnego interesu. Ta sprawa jakby ugrzęzła – mówi Michał Tkaczyński, współwłaściciel kamienicy i reżyser.

Dlaczego Państwo Tkaczyńscy nie są dopuszczani do sprawy?

Państwo Tkaczyńscy nie biorą udziału w tym postępowaniu, ponieważ nie są osobami, które mogą dziedziczyć po osobach nieznanych z miejsca pobytu. Nie są krewnymi ani nie legitymują się posiadaniem żadnego testamentu – mówił w październiku 2017 roku Adam Synakiewicz, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.

W programie uczestniczył również Senator RP Artur Warzocha, który w sprawie Państwa Tkaczyńskich (i podobnych działań reprywatyzacyjnych z regionu częstochowskiego) interweniuje u odpowiednich służb.

Paweł Kmiecik

Tagged with