Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

SONY DSC

Szkolnictwo zawodowe w ciągu ostatnich dziesięciu lat było w stanie permanentnego kryzysu. Skutki tego stanu rzeczy obserwuje się na rynku pracy – lokalni przedsiębiorcy mają duże trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i potrzebom młodzieży Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie po raz kolejny zorganizowało Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych, który rozpoczął się dzisiaj, 28 listopada, w Częstochowskim Parku Przemysłowym. Adresatami wydarzenia są uczniowie gimnazjów, którym realizowane działania mają dostarczyć wiedzy na temat zawodów, edukacji zawodowej oraz pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku – ma być to dla nich inspiracją do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej. Prezentacje branż i zawodów będą odbywać się w postaci otwartych spotkań dla gimnazjalistów na terenie firm, przedsiębiorstw, placówek oświatowych oraz sal w Częstochowskim Parku Przemysłowym.
Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jest to akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk na rzecz wspomagania drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

ZD