Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W poniedziałek 19 lutego rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa do 25 lutego.  Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane są w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści. W akcję włączyła się także częstochowska Prokuratura Okręgowa oraz podległe jej jednostki. W ubiegłym roku z porad częstochowskiej Prokuratury skorzystało 28 osób – mówi  Tomasz Ozimek.

Udzielający bezpłatnych porad będą dostępni w poszczególnych jednostkach prokuratur zarówno w Częstochowie jak Myszkowie, Lublińcu i Zawierciu w godzinach od 8. 30 do 14. 30. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej częstochowskiej prokuratury: czestochowa.po.gov.pl.

To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

PN