Uczestnicy „Dominikańskiej” dotarli na Jasną Górę

9 sierpnia na Jasną Górę dotarli uczestnicy 27. Pielgrzymki „Dominikańskiej”, którzy sześć dni wcześniej wyruszyli z Krakowa.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: <<Otrzymaliście ducha przybrania za synów>>. (Rz 8, 15) Wybór tego cytatu komentuje dyrektor pielgrzymki o. Piotr Ciuba – przeor krakowskiego klasztoru dominikanów:

– Przypominamy, że jesteśmy obdarowani Duchem Świętym, że jesteśmy dziećmi Boga. Do tej tożsamości, która jest fundamentem tego, kim jesteśmy, powinniśmy powracać. Chcieliśmy, żeby każdy z pielgrzymów odnowił w sobie tę tożsamość chrześcijanina i dziecka Bożego. 

Pielgrzymi, pomimo upałów i zmęczenia, byli pełni entuzjazmu i radości:

– Pielgrzymka „Dominikańska” to wspaniały czas – przyznała Ola Ślusarska z Krakowa, która pieszo wybrała się na Jasną Górę po raz piąty. – Szłam w grupie „Rodzinnej”. Miałam dookoła siebie wspaniałe rodziny z dziećmi. Wędrowanie z tymi dzieciakami to coś wspaniałego. Bardzo wszystkim polecam.

Z „Dominikańską” po raz pierwszy przywędrował Jakub – licealista z Krakowa:

– Bardzo lubię zakon dominikański, to, jak ojcowie głoszą kazania i jak odprawiają Mszę św. Chciałem spędzić z nimi więcej czasu. Na początku było ciężko, ale już po trzech dniach, kiedy nawiązały się pierwsze przyjaźnie i znajomości, można było zawsze znaleźć w kimś oparcie i pocieszenie. 

W 27. Pielgrzymce „Dominikańskiej” uczestniczyło 1360 osób.

MO